Showing posts tagged michael ende.
x

Sonunda büyük kentin görüntüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Eski mahalleler yıkıldı, yeni evler yapıldı. Gereksiz bulunan şeyler kaldırıldı. İçlerinde oturacak kişilere uygun olup olmadıklarına bakılmadan herkes için örnek evler yapıldı. Aslında her aileye ayrı bir model yapmak gerekirdi, ama tek tip evler hem ucuz oluyor hem de çok daha kısa zamanda bitiriliyordu. Büyük kentin kuzeyinde şimdi dev gibi yeni binalarla bir mahalle kurulmuştu. Birbirinin tıpkısı olan, kışla gibi dört köşe yapılar sıra sıra uzanıyordu. Evler aynı olduğu için sokaklar da birbirine benziyordu. Bu tek tip yollar çoğala çoğala ufka kadar dayandılar. Tıpkı düzgün bir çöl gibi! Burada yaşayan insanların hayatları da aynı şekilde son derece düzgündü. Çünkü burada her şey hesaplı, her şey planlıydı. Her santim ve her an.
Zaman tasarruf edeyim derken aslında başka şeylerden tasarruf ettiğinin kimse farkında değildi. Yaşamlarının gittikçe daha zavallı, daha tekdüze ve daha soğuk geçtiğini kavramak istemiyorlardı. Bu gerçeği sadece çocuklar taa yüreklerinde hissettiler. Çünkü artık kimsenin onlara ayıracak zamanı yoktu.
Oysa zaman yaşamın kendisiydi. Ve yaşamın yeri yürekti.
İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe, zaman azalıyordu. 

— 1 year ago with 1 note
#michael ende  #momo  #alıntı 

Günlük yaşam içinde çok büyük bir sır vardır. Herkesin bunda bir payı bulunur ve herkes onu bilir, ama pek az kimse bu konuya kafa yorar. Çoğu kimse onu olduğu gibi benimser ve ona asla şaşırmaz. Bu büyük sır zamandır.
Onu ölçmek için saatler ve takvimler yapılmıştır, ama bunlar hiçbir şey ifade etmez. Herkes çok iyi bilir ki, bazen bir saatlik süre insana ömür kadar uzun gelirken, bazen göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider. Zamanın bu garip kısalığı uzunluğu, o saat içinde yaşanan olaylara bağlıdır. Çünkü zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir. 

— 1 year ago with 1 note
#michael ende  #momo  #alıntı 
"Önünde karların içinde duran bu resme bakarken, tanımadığı bu adama karşı bir özlem uyandı içinde. Çok uzaklardan geliyor gibi bir duyguydu bu; başlangıçta pek hissedilmeyen, ancak yaklaşıp sonunda her şeyi sürükleyerek götüren muazzam, ev boyunda bir dalga olunca fark edilen bir deniz kabarması gibi.Bu kabarmanın içinde neredeyse boğuluyor, soluğu kesiliyordu.Yüreği acıyordu, böylesi dev bir özlemi alacak kadar büyük değildi yüreği. Kendisiyle ilgili olarak henüz belleğinde sakladığı her şey bu met dalgasında batıp gidiyordu. Ve sahip olduğu son şeyi de unuttu: Adını."
Michael Ende - Bitmeyecek Öykü
— 2 years ago
#michael ende  #bitmeyecek öykü 
"Dilekler, ister iyi ister kötü olsunlar, tüm niyetlerden çok daha derindedir içimizde. Ve hiç hissedilmeden doğarlar."
Michael Ende - Bitmeyecek Öykü
— 2 years ago
#michael ende  #bitmeyecek öykü